Oproep

We zien ons land al heel wat jaren achteruit gaan. Technisch wordt alles steeds beter maar moreel, sociaal en godsdienstig zien we een
enorme terugval. Daar is een reden voor en wij herkennen die primair in de bloedschuld die rust op Europa en ons land vanwege de
moord op de zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Daar is de plaats van de gelovige om in de bres te gaan staan.

De Bijbel is heel duidelijk
2 Kronieken 7:14 ‘en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en
bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’ Laten we dat in deze
kritieke tijd van de geschiedenis van Europa en Nederland doen, opdat de genade van God zal terugkeren over ons land en we ons
opnieuw zullen voegen naar de levengevende wetten van God. Opdat ons land niet bij de bokken maar bij de schapen gevonden zal
worden bij het grote oordeel van God (Mattheüs 25:31-46).