Schuld en boete

We zien ons land al heel wat jaren achteruit gaan. Technisch wordt alles steeds beter maar moreel, sociaal en godsdienstig zien we een enorme terugval. Daar is een reden voor en wij herkennen die primair in de bloedschuld die rust op Europa en ons land vanwege de moord op de zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Daar is de plaats van de gelovige om in de bres te gaan staan.

De Bijbel is heel duidelijk (2 Kronieken 7:14)

‘en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’

Laten we dat in deze kritieke tijd van de geschiedenis van Europa en Nederland doen, opdat de genade van God zal terugkeren over ons land en we ons opnieuw zullen voegen naar de levengevende wetten van God.

Opdat ons land niet bij de bokken maar bij de schapen gevonden zal worden bij het grote oordeel van God (Mattheüs 25:31-46).

U treft de volledige onderbouwing van onze oproep in digitale boekvorm ter download aan op deze website. Ook bevelen we van harte de publicatie (80 pagina’s) aan van drs. M.D. Geuze:

Boek

Raakt het u allen niet, voorbijgangers?

Een boek met 80 pagina’s over de Shoah (Holocaust) in Bijbels licht. Het gaat over de dood van zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Het boek is geschikt voor persoonlijk gebruik Bijbelstudies en gebedskringen.

Lees hier hoe het boek kunt bestellen